Nordhordland

Nordhordland Eivind Senneset

Utdanning

Biosfæreprosjektet handlar om korleis vi ønskjer å levere regionen vår vidare til dei komande generasjonane. Born og ungdom skal inkluderast, høyrast og verte lytta til. Vi har funne mange gode dømer på korleis andre biosfæreområder rundt om engasjerer born og unge, og vi skal finne vår måte og gjere dette på. Dette kan vere ulike utdanningsprogram, Ungdomsting for framtida, ambassadørlag for biosfæreområdet, oppretting av UNESCO-skule osb...
Biosfæresatsinga vil ta tak i dette og leggje tilrette for at gode samarbeid og prosjekt skal utviklast på sikt.

Kanskje har du ein god prosjektide som kan passe godt her? Ta kontakt med oss!