Hausten 2019 er tida for å strategiarbeid for Nordhordland UNESCO Biosfæreområde. Det vert invitert til idémyldring og verkstad fleire stader, som du kan lese om her. Har du gode tips og idear til kva du meiner er viktig for ei berekraftig utvikling i Nordhordland? Klikk her så kan du liggje igjen ditt tips!