Forside Ullruta

Vi skal lokke fleire turistar til Nordhordland med Ullruta!

Ny brosjyre for sommaren 2019

Nordhordland har lange tradisjonar og mykje spanande å vise fram. No skal  kulturskattane i regionen bli lettare tilgjengelege. Gjennom ei reise i regionen skal besøkande få oppleve alt som har med sau og ull å gjere – frå gardar som held gamle tradisjonar i hevd til besøk på verksemder der du kan lære om karding, veving og strikking. Sal av tradisjonsmat og av ull-produkt vert ein viktig del av tilbodet.

12. juni 2019

Vi søkjer prosjekt som byggjer opp under satsinga mot å bli eit UNESCO Biosfæreområde

Å ha status som eit UNESCO biosfæreområde forpliktar. Og skal vi ha vere denne statusen verdig så må jobben allereie no starte med å setje i gang aktivitetar/prosjekt som er utviklande, nyttige, berekraftige, styrkande og til glede for regionen vår. Ein av grunnpilarane i UNESCO sine biosfæreområder er at dei alle er tufta på og bygd opp rundt lokale initiativ.

16. juli 2015