Næringskonferansen 2021[1]

Næringskonferansen på Mongstad 8. september

DIVERRE ER DENNE AVLYST I ÅR!

PÅ GRUNN AV GJELDANDE SMITTESITUASJON ER NÆRINGSKONFERANSEN PÅ MONGSTAD AVLYST!
Den etablerte Næringskonferansen vert arrangert annakvart år på Mongstad, og trekker eit mangfoldig publikum og foredragshaldarar frå nasjonal, regional og lokal politisk leiing, næringsliv og det offentlege. I år er hovedtema "Den grønne ledertrøyen", med fokus på grøn energi, grøn matproduksjon og grøn leverandørindustri. 

Sjå programmet og meld deg på no!