Næringskonferansen 2021[1]

Næringskonferansen på Mongstad 8. september

Open for påmelding!

Den etablerte Næringskonferansen vert arrangert annakvart år på Mongstad, og trekker eit mangfoldig publikum og foredragshaldarar frå nasjonal, regional og lokal politisk leiing, næringsliv og det offentlege. I år er hovedtema "Den grønne ledertrøyen", med fokus på grøn energi, grøn matproduksjon og grøn leverandørindustri. 

Sjå programmet og meld deg på no!

Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg