Heimedyrka

Heimedyrka 1_Kjersti Isdal

Ønskjer du tips til korleis du kan dyrke litt meir av maten din sjølv?

Interessa for å dyrke sin eigen mat har auka denne koronavåren. Vi har fått kjenne på kor viktig det er å vere meir sjølvforsynt med mat og det ein treng, og mange har fått meir tid til å ordne i hage...
04. juni 2020

Frå ord til handling. Oppsummering frå Arbeidssmia er klar

Samlinga på 'Day Zero', Universitetet i Bergen

No er oppsummeringa frå den store arbeidssmia klar. 5. februar var omkring 80 engasjerte menneske samla på det Akademiske Kvarter for å dele idea...
20. mai 2020

Sjøaurekartlegging i Nordhordland

Har du eit sjøaurevassdrag du ønskjer å ta vare på?

Nordhordland vassområde har fått midlar hjå Miljødirektoratet til kartlegging av sjøaure i perioden 2020-2021. Sjøauren i Nordhordland er lite ka...
18. mai 2020

Bioregion Vestland

Frå restråstoff til ressurs – sirkulære verdikjeder

Korleis kan vi nytte ressursane på Vestlandet best mogleg, og bruke desse til å lage sirkulære verdikjeder som både er berekraftige og lønsame – ...
05. mai 2020

Høyringsutkast: Strategi for Nordhordland UNESCO Biosfæreområde 2020 - 2024

Gje innspel innan 15. juni 2020

Strategidokumentet peiker på mål, fokusområda og strategiane som biosfæreområdet skal arbeide etter dei neste 4 åra. Vi ønskjer oss innspel til d...
29. april 2020
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg