Rapport frå Studietur til California

Studietur Berkley

Bønder i Storbyen!

Les Maja Riise sitt reisebrev frå studieturen til USA:  I begynnelsen av mars i år reiste det en gruppe fra Universitetet i Bergen og to representanter fra Nordhordland til USAs vestkyst. Formåle...
22. mai 2019

FN sitt berekraftmål nr. 3: God helse

Sikre og fremme god helse for alle.

FN sine berekraftsmål er verda sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Eit bios...
10. mai 2019

Veke 18 er årets Strandryddeuke!

"Ingen kan gjere alt, men alle kan gjere litt!"

Frå måndag 29. april og fram til søndag 5. mai er det ryddeaksjon. Titusenvis av frivillige ryddar strender, øyar, holmar, bekkar, elvar, innsjøa...
29. april 2019

Kunstrunden 2019

Første år med kunstrunde - påskeaktivitet

For første gong vert det invitert til Kunstrunde, i påska 2019. Det er med 10 utstillingsstader, gallerier og atelier. Her kan ein reisa rundt i ...
09. april 2019

EuroMAB 2019

Konferanse for alle biosfæreområda i Europa

Denne veka har ein delegasjon frå Nordhordland vore tilstade på UNESCO sin konferanse for biosfæreområde. I år er biosfæreområdet Dublin Bay i Ir...
04. april 2019
Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Nordhordland luftbilde

Nordhordlandsangen - av Bjarte Leithaug

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg