WEBINAR: Bli meir synleg på sosiale media!

Foto: Elise Landa
Smak av Nordhordland tilbyr eit digitalt kurs 27. oktober for korleis ein kan oppnå meir synlegheit og sal via sosiale media! Kurshaldar Elise Landa har lang erfaring i korleis ein kan byggje opp eit ...
01. oktober 2020

Sykkelservice og sykkelstrategi i Alver kommune

Invitasjon til å gje innspel

Sykkel er eit sunt og miljøvenleg framkomstmiddel. No utarbeider Alver kommune ein sykkelstrategi for å leggje betre tilrette for kvardagssykling...
17. september 2020

Stor dugnad - restaurering av kystlynghei 26. september

Arrangør: Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet Nordhordland

Gjengroinga i landskapet vårt er noko særs mange er opptekne av rundt om i biosfæreområdet. Sitkagranen som vart planta ut på 50-talet er no stor...
17. september 2020

Lurefjorden og Lindåspollane

Eit marint verneområde

Lurefjorden og Lindåspollane innafor er no eit marint verneområde, det einaste i Vestland Fylke. Kva er det som gjer dette fjordbassenget så spes...
17. juli 2020

Heimedyrka

Ønskjer du tips til korleis du kan dyrke litt meir av maten din sjølv?

Interessa for å dyrke sin eigen mat har auka denne koronavåren. Vi har fått kjenne på kor viktig det er å vere meir sjølvforsynt med mat og det e...
04. juni 2020
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg