Blåbærtur m barn_Kjersti Isdal

Korleis bidrar naturen til du trivst i Nordhordland Biosfæreområde?

Delta i undersøkinga og fortell oss kva rolle naturen spelar i livet ditt.

Naturen spelar inn i liva våre på mange måtar. Den gjev oss maten vi et, vatnet vi drikk og trea vi brukar til å byggje eller varme husa våre med. Naturen vernar oss òg frå skred og flaum. For nokre er naturen ein plass der ein kan lære ting, noko ein kan knyte band til og trivast i. Dette kan vi kalle naturgode. og desse ønskjer vi å vite meir om!

Forsking i regionen i dag

Forsking som er aktuell i regionen vår. Oversikta er nok ikkje komplett, men ta kontakt om du har spørsmål til noko av dette, saknar noko eller vil informere om forskingsprosjekt du veit om.

 

04. januar 2016