Rita Sæle Langeland_Messi på sauesanking

Bilder frå Nordhordland

Vinnarbilete frå fotokonkurranse

Vi arrangerte ein fotokonkurranse i 2016, der målet var å finne bilder som kunne hjelpe oss å formidle noko av regionen Nordhordland sin identitet. Vi ville ha med folk i bileta, og gjerne kvardagslege bilde, som viser litt av kva me driv med i Nordhordland, både på jobb og i fritida!  Det var kåra månadsvinnarar, som fekk lokale matopplevingar i gåve. Månadsvinnarane gjekk vidare til finalen. Vinnaren vart Rita Langeland med bildet "Messi på sauesanking". Dette flotte bildet fangar inn mykje av Nordhordland sin identitet!

Vi takkar for mange flotte bilder til konkurransen!

Har DU eit godt bilete du vil dele med oss? Me er fortsatt interesserte i gode bilete frå Nordhordland. Send på e-post til kjersti@nordhordland.net.

 

27. januar 2016

Nordhordland har ein unik kombinasjon av ressursar

Nordhordland vert ofte omtalt som regionen mellom Bergen og Sognefjorden. Men Nordhordland er ikkje noko mellom, Nordhordland er det heile, har det heile og vil vise fram det heile! Dette er regionen som er best eigna til å representere det moderne, framtidsretta Norge. Fordi vi er eit lite stykke Norge!

06. januar 2016