Frå ord til handling

Hele salen

Idéverkstad under Berekraftskonferansen 2020 i Bergen

5. februar var omkring 80 engasjerte menneske samla på det Akademiske Kvarter for å dele idear og gje konkrete innspel til korleis Nordhordland UNESCO Biosfæreområde kan bli ein leiande arena for bere...
17. februar 2020

Korleis bidrar naturen til du trivst i Nordhordland Biosfæreområde?

Delta i undersøkinga og fortell oss kva rolle naturen spelar i livet ditt.

Naturen spelar inn i liva våre på mange måtar. Den gjev oss maten vi et, vatnet vi drikk og trea vi brukar til å byggje eller varme husa våre med...

FN sitt berekraftmål nr. 4: God utdanning

Inkluderande, rettferdig og god utdanning og muligheiter for livslang læring

FN sine berekraftsmål er verda sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Eit bios...
30. januar 2020

Nordhordland biosfæreområde på den store berekraftskonferansen 'SDG Bergen 20' ved UiB

Eigen workshop på 'Day Zero'

Onsdag 5 februar inviterar UNESCO-Chair Inger Måren til workshop i samband med Universitetet i Bergen sin berekraftkonferanse. Tema: «Nordhordlan...
22. januar 2020

Kurs i historieforteljing

Kunsten å knyte produkt og oppleving nært saman med naturen, kulturen og staden

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1n1DzcK3-U6Ie2YU-MdF_6DbwmirJsFMminIUFquQOZUOUhWNzk3M1cyV1VXVFFYNUlOREpBOVFZTyQlQCN0PWcuSmak ...
17. januar 2020
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg