Smaken av Nordhordland - ei satsing på lokalmat i Region Nordhordland

Ikeland Gard fenalår
Smaken av Nordhordland er eit prosjekt i regi av Region Nordhordland og UNESCO biosfæresatsinga, som set eit etterlengta fokus på lokalmat frå vår region. Prosjektet starta opp i fjor haust, og skal v...
13. desember 2018

Ull i Nordhordland - "Varme tråder"

Ulla frå sauene i Nordhordland er kanskje ikkje betre enn ulla frå resten av Norge, men vi har lange tradisjonar med å jobbe med ull og dei vil v...
10. desember 2018

Nordhordland del av internasjonalt prosjekt for berekraftig reiseliv

Med støtte frå EU er Nordhordlaand partnar i eit internasjonalt samarbeidsprosjekt der målet er å vidareutvikle eit berekraftig reiseliv. Prosjek...
03. desember 2018

Kva er berekraftig utvikling?

Kva tyder dette omgrepet som no vert brukt i alle slags samanhengar? Sjølv om nokon kan meine at omgrepet er 'oppbrukt' er det framleis vårt vikt...

Ullveka 19.-28.oktober 2018

Ei feiring av norsk ull, dei norske sauerasane, og våre rike tekstiltradisjonar!

Me har eit eineståande miljø i Nordhordland knytt til norsk ull, norske sauerasar og våre rike tekstiltradisjonar. Ullveka bidrar til å utvikle o...
05. oktober 2018
Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Nordhordland luftbilde

Nordhordlandsangen - av Bjarte Leithaug

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg