Jaaaa! Nordhordland er Norge sitt første UNESCO Biosfæreområde

Høg stemning når utnemninga var eit faktum

Utnemninga skjedde i Paris i dag, onsdag 19. juni

Flagga vaia høgt i salen og det var stor jubel og glede i Paris då vi endeleg fekk utnemninga! 
19. juni 2019

Med tog til Paris for å møte UNESCO

Følg oss under reisa og sjekk om vi lukkast med søknaden vår!

Onsdag 19. juni skal UNESCO utnemne nye biosfæreområde etter søknader som er sendt inn. I den bunken ligg søknaden frå Nordhordland, så no er det...
14. juni 2019

Vi skal lokke fleire turistar til Nordhordland med Ullruta!

Ny brosjyre for sommaren 2019

Nordhordland har lange tradisjonar og mykje spanande å vise fram. No skal  kulturskattane i regionen bli lettare tilgjengelege. Gjennom ei reise ...
12. juni 2019

Rapport frå Studietur til California

Bønder i Storbyen!

Les Maja Riise sitt reisebrev frå studieturen til USA:  I begynnelsen av mars i år reiste det en gruppe fra Universitetet i Bergen og to repre...
22. mai 2019

FN sitt berekraftmål nr. 3: God helse

Sikre og fremme god helse for alle.

FN sine berekraftsmål er verda sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, kjempe mot ulikskap og stoppe klimaendringane innan 2030. Eit bios...
10. mai 2019
Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Nordhordland luftbilde

Nordhordlandsangen - av Bjarte Leithaug

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg