Ull i Nordhordland - "Varme tråder"

VV1_3925 copy_kvadrat
Ulla frå sauene i Nordhordland er kanskje ikkje betre enn ulla frå resten av Norge, men vi har lange tradisjonar med å jobbe med ull og dei vil vi gjerne «spinne» vidare på. Gjennom forprosjektet «Var...
10. desember 2018

Nordhordland del av internasjonalt prosjekt for berekraftig reiseliv

Med støtte frå EU er Nordhordlaand partnar i eit internasjonalt samarbeidsprosjekt der målet er å vidareutvikle eit berekraftig reiseliv. Prosjek...
03. desember 2018

Kva er berekraftig utvikling?

Kva tyder dette omgrepet som no vert brukt i alle slags samanhengar? Sjølv om nokon kan meine at omgrepet er 'oppbrukt' er det framleis vårt vikt...

Ullveka 19.-28.oktober 2018

Ei feiring av norsk ull, dei norske sauerasane, og våre rike tekstiltradisjonar!

Me har eit eineståande miljø i Nordhordland knytt til norsk ull, norske sauerasar og våre rike tekstiltradisjonar. Ullveka bidrar til å utvikle o...
05. oktober 2018

Berekraft og biosfære

Inger Elisabeth Måren, UNESCO-chair v/ UiB

Inger Elisabeth Måren er utemnt som UNESCO-Chair v/ UiB under temaområdet "Sustainable Heritage and Environmental Management – Nature and Culture...
19. juli 2018
Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

Nordhordland luftbilde

Nordhordlandsangen - av Bjarte Leithaug

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg