Lindås-prosjektet 1971-1976

Den unge forskaren Peter Emil Kaland saman med Klara og Mandus Fondenæs.

Korleis eit tilfeldig møte vart sentralt for vår kunnskap om kystbøndene

Å gjere forsking meir tilgjengeleg er ei viktig oppgåve. Slik kan fleire nyttegjere seg av den kunnskapen som fins, og lære av både fortid og notid. Universitetet har no digitalisert dei 35 rapportane...
11. november 2020

Kurs: Produkt og opplevingar, frå ok til WOW!

Smak av Nordhordland inviterer til nytt digitalt kurs: «Produkt og opplevingar - frå ok til WOW!» i november 2020. Her får du høve til å gå på sk...
02. november 2020

WEBINAR: Bli meir synleg på sosiale media!

Smak av Nordhordland tilbyr eit digitalt kurs 27. oktober for korleis ein kan oppnå meir synlegheit og sal via sosiale media! Kurshaldar Elise La...
01. oktober 2020

Sykkelservice og sykkelstrategi i Alver kommune

Invitasjon til å gje innspel

Sykkel er eit sunt og miljøvenleg framkomstmiddel. No utarbeider Alver kommune ein sykkelstrategi for å leggje betre tilrette for kvardagssykling...
17. september 2020

Stor dugnad - restaurering av kystlynghei 26. september

Arrangør: Naturvernforbundet Hordaland og Naturvernforbundet Nordhordland

Gjengroinga i landskapet vårt er noko særs mange er opptekne av rundt om i biosfæreområdet. Sitkagranen som vart planta ut på 50-talet er no stor...
17. september 2020
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg