Strategi for Nordhordland Biosfæreområde

Vidsyn 180919 Kari Evensen Natland

Velkommen til Idémyldring og verkstad

Lurar du på kva Nordhordland biosfæreområde eigentleg er, og kva det kan bety for din region? Kva er viktig for å sikre ei god berekraftig utvikling i biosfæreområdet? No startar prosessen med å utfor...
27. august 2019

Klimabonden

- Klimaklokt landbruk på Vestlandet

Det våte klimaet kombinert med mykje myrjord har alltid gjort at det er krevjande å vere vestlandsbonde. Klimaendringar med meir ekstremver og ne...

Nattevandring til Håøytoppen 20. september!

- bli med på ein magisk tur saman for berekraftsmåla

Samlingsplass på grasplenen (Håøy) frå kl. 19.00 og felles avmarsj kl. 20.15 frå grasplenen mot toppen.
30. august 2019

Talane frå utnemninga i Paris 19. juni 2019

-ei berekraftig framtid for Norhordland - for naturen og folket som lever her

Onsdag 19. juni var jubelen stor i Paris då Nordhordland endeleg fekk utnemninga som Norge sitt første UNESCO biosfæreområde. 

Markering av at Region Nordhordland er eit UNESCO Biosfæreområde

No startar jobben!

I andre halvdel av september vert det 'biosfæreveker' i Region Nordhordland. Vi planlegg opninga av Nordhordland Biosfæreområde, den skal bli far...
12. juli 2019
Youtube-skjermdump

Me er på Youtube! Sjekk ut vår kanal her

Bærekraftig utvikling

Hva er bærekraftig utvikling? FN-sambandet og UNICEF

Fedje storm

Time-lapse film frå Nordhordland

NHvideo

From Nordhordland with love - Region Nordhordland

Sykkel-matredal

Pictures from the Past - filmrull frå Eikangervåg